Perisian Komputer

Perisian komputer terdiri daripada program-program, dokumentasi pengguna (manual penggunaan perisian), dokumentasi sistem (maklumat mengenai keperluan sistem) dan data konfigurasi (data-data yang diperlukan atau parameter "setting" yang membolehkan perisian tersebut beroperasi supaya komputer dapat melakukan sesuatu tugas yang diarahkan pengguna atau ditentukan oleh pembangun perisian tersebut.

Jenis

Perisian boleh dibahagikan kepada empat kelas utama iaitu perisian sistemperisian pengaturcaraan, perisian penggunaan, Perisian untuk tujuan penyelenggaraan dan keselamatan.
 • Perisian pengendalian membantu mengawal perkakasan komputer, sistem komputer dan sebagai contoh "Operating system", Disk Partition, BIOS, GRUB, MBR dan lain-lain berkaitan.
 • Perisian pengaturcaraan selalunya menyediakan alatan untuk memudahkan pembikinan perisian itu sendiri. Contohnya pengkompil, penyunting teks dan lain-lain berkaitan .
 • Perisian penggunaan atau aplikasi membantu menjalankan tugas-tugas bersifat gunaan(tidak berkenaan dengan komputer) seperti mengarang, melukis, mengedit gambar dan sebagainya.
 • Perisian Penyelenggaran dan Keselamatan atau aplikasi penyelenggaraan dan keselamatanmembantu menjalankan tugas-tugas bersifat selenggara pencegahan dan pembetulan (tidak berkenaan dengan komputer) seperti "error checking", "defragment", "device manager", antivirus dan lain-lain perisian berkaitan dengan penyelenggaraan dan keselamatan.

Pembangunan

 • Perisian bebas - perisian percuma, perisian sumber terbuka
 • Program komputer - satu daripada unit kecil dari perisian seperti "simpan (save)", calculate (kira-kira), padam fail (delete) dan lain-lain.
 • Perisian pengendalian
 • Perisian pengaturcaraan
 • Perisian pengaturcaraan
 • Pengkompil
 • Pentafsir
 • Pemproses kata

Perisian aplikasi
 • Perisian Hamparan Kerja (Spreadsheet)
 • Perisian Pangkalan Data (Database)
 • Perisian Persembahan (Presentation Software)
 • Perisian Lukisan (Drawing)
 • Perisian Perakaunan (Accounting)
 • Perisian Multimedia
 • Perisian Internet
 • Perisian Tugas Khas (Special Purpose Software)
 • Perisian aplikasi penyelenggaraan dan Keselamatan
 • Perisian Utiliti (Utility)
 • Perisian Anti-Virus
 • perisian yang dibangunkan untuk tujuan penyelenggaraan dan keselamatan oleh juruteknik dari India.

No comments:

Post a Comment